0294

Befälsbil

 

 

Fabrikat / modell: Årsm.: Reg.nr.:
Toyota Hilux N2 4WD

2013

OCL 091

 

Ägare / brukare: Brand- och Räddningstjänsten LKAB Malmberget
Ort / station: MALMBERGET (Vitåfors industriområde)

 

Utrustning: Handbrandsläckare, backkamera,

Övrigt:

Produktionschefens tjänstebil.

 

 

© UTRYCKNINGSFORDON I NORR 2002-2014
Senast uppdaterad 2014-07-23

Webmaster:
Håkan Gustafsson